Grundläggande tips

Bygga och renovera själv eller anlita företag för att få hjälp? Det är frågan som många ställs inför när hemmet ska renoveras. Men oavsett så behöver en planering göras.

God Tid

En ombyggnation i hemmet kommer att vara beständig under många år. En badrumsrenovering håller exempelvis lätt i 30 år. Då gäller det alltså att tänka till ordentligt innan. Att ta sig tid att jämföra, titta på andras hem och få inspiration från olika håll är första steget.

Behövs bygglov

Bor man i en hyresrätt bör man alltid fråga hyresvärden innan en renovering påbörjas. Vad som får och vad som inte får göras varierar kraftigt från hyresvärd till hyresvärd. De som bor i bostadsrätt kan med fördel fråga styrelsen för att vara säker på att renoveringen kan genomföras utan några problem. Den som däremot bor i villa har inte några att förhålla sig till. Däremot bör man undersöka med kommunen om bygglov behövs. Detta om byggnation ska ske utomhus och det är tak eller inglasning som kommer att byggas.

Rita och skissa

Rita för hand eller använd dator – huvudsaken är att det skapas en ritning. Det inte bara för att man ska få en känsla över hur det kommer att bli utan också för att det är lättare att bygga när en färdig ritning finns att gå efter.

Ta hjälp

Det finns inte några lagar eller regler som säger att man inte får renovera hemmet på egen hand. Det kan visserligen förekomma att man måste ta in elektriker för vissa elarbeten men i övrigt kan man jobba på egen hand. Men det betyder inte att det alltid är det bästa alternativet. När det exempelvis gäller badrum är det en stor fördel att ta in en badrumsfirma. Gör man fel och en vattenskada skulle uppstå finns nämligen risken att försäkringsbolaget inte betalar ut en krona. Detta eftersom arbetet inte var ”fackmannamässigt” genomfört.

Tänk praktiskt och estetiskt

Det är lätt att hamna i ena eller andra diket och tänka för mycket på estetik eller för mycket på praktiska lösningar. Det är därför bra att ta in åsikter från flera personer för att väga samman dem till den bästa lösningen. Det ena behöver inte utesluta det andra – men det kan bli så om man inte tänker sig för.