Byta tak – taksäkerhet

När du ska byta tak på villan finns det mycket mer att fundera och läsa på om än vilket material du ska använda samt köpa takavvattningssystem i rätt dimension och färg. Du behöver lära dig allt du kan om taksäkerhet både under arbetets gång och efter.

Under arbetet

När du byter tak behöver du en ställning runt huset. Det är en säkerhetsaspekt och underlättar jobbet betydligt. Ställningar är dyra att hyra så var säker på hur lång tid takbytet kommer att ta. Om du tar in en firma kommer de med ställningen samt monterar upp och ned den.De som arbetar på taket behöver ha fallskyddsutrustning när de är på taket och den ska sitta fast säkert så att ingen som faller kan ramla ned på marken.

Efter arbetet

Men även när taket är färdigt ska det vara säkert att beträda av sotare och er själv. Om lutningen är skarp och huset högt behövs en plattform runt skorstenen som sotaren kan stå på. Finns det flera skorstenar eller ventilationshuvar som behöver kontrolleras ska det gärna finnas en gångbrygga mellan dem. Vid höga hus räcker det inte alltid med en vanlig stege och ett fast glidskydd, du kan behöva en stege med fallskydd. Hus över 8 meter i nockhöjd och med tak brantare än 45 grader gäller särskilda föreskrifter och ytterligare säkerhet.Om det finns en överhängande risk att snö kan glida av taket och falla på personer eller fordon, behöver du montera snörasskydd som håller tillbaka de större massorna. Generellt kan man säga att ju högre hus och ju brantare tak, desto fler säkerhetsföreskrifter bör du följa för ett godkänt montage.