Smidiga integrationslösningar för skogsindustrin

Först och främst kan digitalisering inom skogsindustrin skapa stora vinster. Förutom uppenbara effektivitetsvinster genom minskade kostnader, kan digitalisering i bästa fall bidra till bättre service och hållbarhet. Nyckeln med digitalisering är skiftet från tidskrävande arbete som sker manuellt, till automatiserade processer som sparar både tid och pengar.

Stärkt konkurrenskraft med integrationslösningar

Aktörer inom skogsindustrin kan dra fördelar med digitaliseringens möjligheter. Genom digital infrastruktur kan exempelvis molntjänster dela information med varandra. I nuläget finns många olika system för skogsförvaltning, administration, samt kommunikation med kunder som skulle kunna bli integrerade på ett bättre sätt.

Genom öppen integrationslösning kan de här systemen kommunicera med andra system som ekonomiapplikationer eller webbplatser. Oavsett vilka system som ska kommunicera med varandra kräver det nya, innovativa, digitala processer med pålitliga integrationslösningar.

Underlätta kommunikation mellan system

API är en förkortning för Application Programming Interface som underlättar integrationen, och därmed kommunikationen mellan olika system. Det finns olika sorters API. Beroende på vilken typ av API finns olika alternativ för att göra det möjligt för en integrationslösning att fungera. Det kan vara API som underlättar för system att utbyta enklare former av data eller skicka systemdata från en databas till en annan.

Du kan enkelt komma i kontakt med experter på Columbus, för att skräddarsy integrationslösningar som passar just dina behov.