Gör själv men anlita också!

Renovering och inredning går att få billigare genom att göra jobbet själv. Det kanske också känns kul och tillfredsställande att luta sig tillbaka och beundra ens egna hantverk.När du ska bygga själv ligger allt ansvar på dig. Du kan inte komma senare och begära skadestånd för ett felbygge som du själv har gjort. Du behöver därmed vara den som studera lagar och regler när det kommer till större renoveringar. Du kommer nog behöva läsa en hel del på Boverket och prata med din egen kommun. När du gör större förändringar inomhus och utomhus kan kommunen behöva meddelas och ibland behöver du till och med bygglov.Men en del hantverkare borde du hyra in, om du själv inte är certifierad inom området. Du får exempelvis aldrig hålla på med elen i huset. Avstängd el är okej att slita ut och du får byta en trasig kontakt men du får inte koppla in fasta installationer. Då behöver du en behörig elektriker. Om du väljer att strunta i detta är det inte bara en stor risk, det är till och med emot lagen för obehöriga att syssla med elektricitet.Du behöver också en bra VVS-specialist som kan hjälpa dig med rördragning och eventuella problem när det kommer till vatten och avlopp. Skapa gärna kontakt med ett företag som Rörjour som har, som namnet antyder, jourtjänst dygnet runt. Du vet aldrig när ett rör kan spricka eller ett avlopp får stopp. Då är det bra om du vet vem du ska ringa och har erfarenhet sedan tidigare med företaget.