Husets isolering

Mycket av uppvärmningen i hemmet läcker ut genom väggar, tak, fönster och dörrar. Du vill inte spendera pengar på värme som du inte får njuta av och det bästa alternativet är först att undersöka isoleringen i hemmet.

Tilläggsisolera

Att tilläggsisolera kan spara lite värme och ökar komforten i hemmet. Du får ett tätare skal och minskar drag men kostnaden att tilläggsisolera fasaden är svårt att räkna hem ekonomiskt såvida du inte planerat att byta fasad i vilket fall som helst. Att tilläggsisolera är ett stort jobb och måste göras noggrant för att det ska fungera optimalt. Det förändrar också hela fasaden eftersom att fönstren skjuts längre in i huslivet och fasaden ligger utanför grundmuren vilket ger ett konstigt utseende.

Vinden

En mössa på huvudet håller kvar värmen, samma gäller för huset. Om du har ett varmt och tätt tak kommer de största uppvärmningsförlusterna försvinna. Värme stiger och om vinden är dålig isolering kommer värmen att försvinna ut. De flesta vindsutrymmen idag, förutom nybyggen, har såg- eller kutterspån på vinden. Det isolerar dåligt och sjunker med tiden. Du kan ta in en firma som suger ut all sågspån och tar hand om avfallet. Lägg ut skivor eller lösullisolering istället, gärna runt 450-500 mm tjockt, och känn skillnaden!

Val av isolering

Det finns en uppsjö av material som du kan isolera med. Har du redan plast och mineralull i väggarna är det bäst att fortsätta med det. Har du ett gammalt hus med sågspån ska du fortsätta med material som är diffusionsöppna, ingen plast och naturliga material såsom cellulosa, träfibrer och lin. Sågspån har ungefär hälften så bra isoleringsförmåga som moderna material så du kan också få lite mer utrymme i hemmet genom att välja annat material.