Underhåll av bostadsrättshus

Underhållet av ett bostadsrättshus är uppdelat mellan bostadsrättsföreningen och de individuella bostadsrättshavarna. Medan det går att beskriva i grova drag finns det även ett par undantag. Allt utanför lägenheterna är föreningens ansvar att underhålla. Detta inkluderar allt från trappuppgångar och tvättstugor till fasad och tak. De måste hantera skador och reparationer på alla dessa områden och det är bostadsrättshavarnas avgifter som ska användas för att säkerställa gott underhåll av byggnaden. Själva byggnadens struktur är också föreningens ansvar att underhålla. Ibland kan dock detta betyda att föreningen behöver tillgång till lägenheterna för att utföra underhållet. Ett av de mest drastiska fall av detta är för att göra ett stambyte. Då måste föreningen kunna komma åt de rör och ledningar som sitter i lägenheternas golv och väggar. Bostadsrättshavaren har i regel som ansvar att underhålla allt som syns på insidan av lägenheten. Detta exkluderar dock saker som radiatorer då värmeförsörjningen hör till föreningen och inte lägenheten. Desamma gäller även ventilationen. Det finns också delade ansvarsområden som ytterdörrar och fönster. Om dessa ska bytas är det föreningen som gör detta, men skötseln av dem från dag till dag är upp till bostadsrättshavaren. Att veta vilket ansvar man har är väldigt viktigt som bostadsrättshavare. Detta ska i regel gå att ta reda på genom att läsa föreningens stadgar. Men om man inte känner att det framgår tydligt är det bättre att fråga än att anta.